سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه

خدمات دانشجویی

آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه

در انتهای فصل پنج می بایست پیشنهادهای قابل اجرا، دارای کاربرد و بر مبنای سیاست اجرایی مناسب بر اساس یافته‏های پژوهش خود ارائه نمایید. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش باید بر اساس یافته‏های پژوهش خود شما و پایان نامه شما باشند؛ نه به صورت کلی‏گویی، شعاری و بدون پایه پژوهشی. و نه بر مبنای سایر پژوهش ها یا پیشینه های مرتبط با پژوهش شما. پایان نامه شما بدون پیشنهاد بی ثمر خواهد بود. زیرا پیشنهادها کامل کننده نتیجه گیری شما خواهد بود.
طرح هرگونه پیشنهاد باید برای از میان برداشتن نقاط ضعفی باشد که در متن گزارش پژوهش مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است. به عبارت دیگر شما باید شکاف هایی که در پژوهش خود یافتید را با پیشنهاد های خود بر طرف سازید. قسمت پیشنهاد ها قسمت عملی و کاربردی پایان نامه شماست.
 بنابراین، موارد زیر در ارائه پیشنهادهای برخاسته از پژوهش شما را در نوشتن پیشنهاداتی بهتر یاری می کند:
1.    پیشنهادها باید از بطن نتایج و یافته‏های پژوهش بیرون آمده باشد و مربوط به مسئله مورد بررسی باشد تا نویسنده بهترین راه اقدام و سیاست کاربردی را بیابد.
2.    پیشنهادها باید در چارچوب هدف پژوهش باشد تا مخاطبان، تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران به اجرای آن‏ مجاب کند.
3.    پیشنهادها باید با در نظر داشتن واقعیت‏ها و امکانات موجود مطرح شود؛ یعنی راه‏حل‏هایی برای رفع مشکل ارائه شود که از هر جهت، عملی و امکان‏پذیر باشد. به عبارت دیگر،پیشنهادات شما نباید بر مبنای دنیایی ایده آل شکل گیرد بلکه باید محدودیت ها و نقایض بستر حاضر را مد نظر قرار داده و پیشنهادی قابل اجرا ارائه کنید.
4.    پیشنهادهایتان باید تمامی گستره پژوهشتان را پوشش دهد.5.    پیشنهادها بر اساس ترتیب نتایج و یافته‏ها پایان نامه به صورت مختصر و مفید شرح داده شوند.  
6.    لحن کلام و واژه‏ها در عبارات پیشنهادها باید مناسب باشد. به عبارتی دیگر پیشنهادات نباید دو پهلو و دارای ابهام باشد.
7.    مخاطب پیشنهادتان مشخص باشد تا جامعه مخاطبان پایان نامه شما دچار ابهام نشوند.

پیشنهادهایی برای پژوهش‏های آینده

در انتهای پایان نامه راستای بهبود وضعیت موجود و حل مسئله پژوهشی حاضر پیشنهادهایی باید ارائه دهید.
پیشنهادهایی برای پژوهش‏های آتی باید به صورت گویا و واضح و روشن باشد که پژوهشگران دیگر بتوانند آن‏ها را به راحتی اجرا کنند. پیشنهاد می شود متغییر ها نیز در عنوان پیشنهاد بیان شود.
پیشنهادهای شما در این بخش رفرنس و مرجع مهمی برای دانشجویان و محققان در آینده خواهد بود تا بتوانند موضوعی مناسب برای پایان نامه خود پیدا کنند در نتیجه به این بخش توجه زیادی داشته باشید و موضوعاتی ارائه دهید که قابل پژوهش و مفید باشند.

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه   ...
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه کاربرد تحلیل های آماری در پایان نامه ...
آموزش نگارش رزومه کاری یا تحصیلی
نحوه نگارش رزومه کاری یا تحصیلی       هنگامی که بنا دارید تا برای ...
مراحل دفاع از پایان نامه
مراحل دفاع از پایان نامه دفاع از پایان نامه به محض شروع فرآیند انجام پایان نامه آغاز می گردد. دفاع در فرآیند ا ...
انجام پایان نامه مدیریت مالی
انجام پایان نامه مدیریت مالی. مدیریت مالی به مدیریت موثر و کارآمد پول جهت نیل به اهداف سازمان اطلاق می گردد. مدی ...
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما.عموما تعارض با استاد راهنما جزو خاطرات بیشتر دانشجویان به شمار می رود. این تعا ...
آموزش انجام پایان نامه الهیات
آموزش انجام پایان نامه الهیات.فرآیند انجام پایان نامه در رشته الهیات و معارف اسلامی به بررسی مفاهیم دینی و مذهبی با ش ...
آموزش اصلاح مقاله
آموزش اصلاح مقاله.هنگامی که فرآیند نگارش مقاله به اتمام می رسد، نیاز است تا دانشجو آن را اصلاح نماید. ...
نکاتی در مورد مقالات ISC
نکاتی در مورد مقالات ISC .پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در چهارمین نشست آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای ...
چطور شروع به نوشتن پایان نامه  کنیم
چطور شروع به نوشتن پایان نامه کنیم. یکی از دغدغه های مهم دانشجویان، نحوه نگارش پایان نامه و چگونگی شروع فرآیند انجام ...
© 2021