سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

شیوه استناد دهی به سبک ونکوور (Vancouver) ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
شیوه استناد دهی به سبک ونکوور (Vancouver)

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

شیوه استناد دهی در پایان نامه به سبک ونکوور (Vancouver)

سبک استنادی ونکوور، سبکی است که در درون متن به جای نام نویسندگان و سال انتشار آثار آنها، از اعداد برای تمییز میان منابع بهره می گیرد و در علوم پزشکی و طبیعی کاربرد دارد. این سبک استنادی شامل:
•    اعداد به کار رفته در متن که نشانگر استنادات هستند، می باشد.
•    لیستی از اطلاعات کتاب شناختی منابع علمی است که در انتهای مقاله یا پایان نامه به ترتیب شماره گذاری شده است.
این سبک استنادی از دستورالعمل های هیئت بین المللی سردبیران مجلات پزشکی که در حال حاضر توسط کتابخانه ملی علوم پزشکی ایالات متحده آمریکا نگهداری می گردد، تبعیت می کند. این سبک استنادی در مجلات زیست پزشکی بسیار کاربرد دارد. برای تنظیم مقاله یا پایان نامه خود مطابق با سبک استنادی ونکوور با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس بگیرید.
•    منابع در انتهای مقاله یا پایان نامه به ترتیب ظاهر شدن در متن، لیست می گردند.
•    منابع می بایست پس از بخش انتهایی مقاله در صفحه ای جدید لیست گردند.
•    تنها باید منابعی در لیست قرار بگیرند که در متن به آنها استناد شده باشد.
•    برای شماره گذاری منابع از سیستم عددنویسی عربی (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) استفاده نمایید.
•    اعداد می بایست داخل کروشه قرار بگیرند. همچنین می توانید اعداد را به صورت بالانویس درج نمایید. در صورت استناد به بیش از یک منبع، اگر اعداد متوالی باشند، می بایست میان عدد اول و عدد آخر خط فاصله قرار بگیرد و اگر اعداد متوالی نباشند، بین اعداد باید از ویرگول استفاده نمود. 
•    به جای استفاده از نام نویسندگان و سال انتشار اثر علمی آنها از عدد استفاده نمایید.
•    نام مجلات حتما باید به صورت مخفف ذکر شود. برای دستیابی به مخفف نام مجلات به کاتالوگ NLM مراجعه نمایید.
•    اطلاعات کتابشناختی منابع فارسی می بایست به نحو صحیح ترجمه گردیده و در مقابل آنها از عبارت [Persian] استفاده نمود.

 

ساختار کلی سبک استنادی ونکوور

 

استناد به کتاب

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک (حروف بزرگ) که هر کدام توسط ویرگول از یکدیگر جدا می گردند. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

استناد به کتاب با 2 تا 6 نویسنده

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک (حروف بزرگ) که هر کدام توسط ویرگول از یکدیگر جدا می گردند تا نویسنده ششم. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

استناد به کتاب به بیش از 6 نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اول (حروف بزرگ) که هر کدام توسط ویرگول از یکدیگر جدا می گردند، بعد از نویسنده ششم از عبارت et al. استفاده می گردد. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

استناد به مقاله

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک (حروف بزرگ) که هر کدام توسط ویرگول از یکدیگر جدا می گردند. عنوان مقاله. عنوان مخفف مجله. سال انتشار؛ دوره (جلد): شماره صفحات.

استناد به پایان نامه

نام خانوادگی، حرف اول نام کوچک (حروف بزرگ) که هر کدام توسط ویرگول از یکدیگر جدا می گردند. عنوان پایان نامه. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

 


 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
شیوه استناد دهی  به سبک ونکوور (Vancouver)
شیوه استناد دهی در پایان نامه به سبک ونکوور (Vancouver) سبک استنادی ونکوور، سبکی است که در درون متن به جای نام ...
بی اخلاقی علمی
تیم علمی موسسه دکترین در مطالعات خود به  بحث سواستفاده نویسندگان پرداخته است ...
تقسیم بندی ژرنال های علمی
تقسیم بندی مجلات بر اساس پرداخت هزینه ...
نگارش پیشینه پژوهش
نگارش پیشینه پژوهش بااستفاده از مقالات معتبر فارسی ...
دپارتمان تخصصی روانشناسی
 موسسه پژوهشی دکترین   دارای کادری مجرب و حرفه ای در رشته روانشناسی و مشاوره  می باشد این تیم متش ...
مجلات جعلی
مجله جعلی مجله ای است که هیچ زمینه علمی و تخصصی ندارد،هر نوع مقاله ای را با هر سطح علمی (حتی سطح علمی ضعیف) نیز به چا ...
تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی
تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام‌های آموزشی را رفع کرده و دگر ...
© 2021